توجه

4 بهمن 1395

دروس ارائه شده در ترم جاری : 

1 - روش های تولید II

2 - کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

3 - تئوری تصمیم گیری

4 - برنامه ریزی تولید

5 - طرح ریزی واحدهای صنعتی

پایان نامه

4 بهمن 1395

دانشجویانی که تمایل دارند درس پایان نامه خود را با اینجانب بگذرانند

به نکات زیر توجه کنید :

برای ثبت موضوع و اطلاع از ظرفیت واحد پایان نامه با من در تماس باشید.

گزارش پیشرفت پایان نامه در بازه های زمانی مشخص باید توسط دانشجو ارائه گردد.

دقت شود تا موضوع و دامنه پایان نامه به گونه ای انتخاب شود تا امکانات مورد نیاز جهت انجام پژوهش برای دانشجو فراهم باشد.

ضمنا از بیان موضوعاتی که صرفا جنبه گردآوری دارند ( مروری ) خودداری شود.

بعد از اتمام مراحل فوق پایان نامه باید طبق فرمت اعلام شده دانشگاه از لحاظ ادبی و نگارشی ویرایش شود.

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم